Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s obchodní činností: rezervací, prodejem a poskytováním léčebně rehabilitačních a ubytovacích služeb stávajícím i potencionálním zákazníkům, při návštěvě internetových stránek a registrací k zasílání informací o novinkách (newsletteru), při rezervaci pobytu prostřednictvím online rezervace, a při obchodních a marketingových akcích.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je společnost Tomáš Král, IČ 68788282.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů jsou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou získávány přímo od vás zákazníků jako subjektů údajů, vaše osobní údaje nám mohou být předány za účelem vyřízení vaší poptávky na základě uzavřených smluv s provozovateli rezervačních portálů (například Booking.com, Hotely.cz, Spa.cz, aj.) a od zprostředkovatelů tuzemských a zahraničních pobytů (cestovních kanceláří) za účelem poskytnutí našich služeb a následného vyúčtování pobytů.

 

Název zpracováníÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulDoba uloženíDalší přijemciKategorie
zákazníka
Údaje pro objednávku/rezervaci pobytu a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích, apod.)zajištění dodání služebidentifikační a kontaktní údaje, preferenční údaje k výběru ubytování či doplňkových služebuzavření a plnění smlouvy10 letnejsouzákazník
Registrace nástupu pobytudodání služebidentifikační a kontaktní údaje, SPZ vozidla pro zajištění parkování
u cizinců číslo cestovního dokladu, případně číslo víza
plnění smlouvy, plnění právní povinnosti10 letv případě cizinců jsou osobní údaje uvedené v registrační kartě formou datové sady předávané prostřednictvím dálkového přístupu přes Internet (rezervační systém Previo, aplikace Ubyport).zákazník
Poskytování léčebně rehabilitačních služeb samoplátcidodání služebidentifikační a kontaktní údaje,údaje o absolvovaných léčebných pobytech - údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých v zařízení smluvního partnera, údaje o úhradě pobytu (číslo účtu, případně typu platební karty a autorizační kód transakce).plnění smlouvyv případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péčenejsouzákazník/
pacient
Fakturaceúhrada poskytnutých služeb nebo poskytnutého zbožífakturační údajeprávní povinnost10 letFinanční úřadzákazník
Údaje o úhradě pobytu (platební karty, bankovní účty)úhrada poskytnutých služeb nebo poskytnutého zbožíčíslo účtu, případně typu platební karty a autorizační kód transakceprávní povinnost10 letFinanční úřadzákazník
Zveřejnění podobizny zákazníka na facebooku, webu, a tištěných propagačních materiálechpropagace hotelového komplexupodobizna, videozáznamdobrovolný souhlas5 letkatalogy a webové stránky partnerských cestovních kancelářízákazník
Webové stránky: Cookies (nutné)personalizace obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnovnosti webu oprávněný zájem1 roknejsouzákazník, 
potencionální zákazník
Webové stránky: Cookies analytickéshromaždování statistických datregistrace časového razítka vstupu na stránky data o uživateli: lokacedobrovolný souhlas2 rokynejsouzákazník, 
potencionální zákazník
Webové stránky: Cookies marketingovéperonalizace obsahuukazatel unikátního ID objektu personalizačních dat uživateledobrovolný souhlas1 rokpartneři pro sociální média,
inzerci a analýzy
zákazník,
potencionální zákazník
Zasílání obchodních sdělení (newsletter)informování o novinkáchemailová adresaoprávněný zájemdo podání námitkynejsouzákazník,
potencionální zákazník
Zasílání tištěných propagačních materiálůinformování o novinkáchdodací adresaoprávněný zájemdo podání námitkynejsouzákazník, 
potencionální zákazník
Evidence kontaktů z obchodních a marketingových akcízískávání nových kontaktůkontaktní údaje, email, vizitkaoprávněný zájemdo podání námitkynejsouzákazník, 
potencionální zákazník

 

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy. Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

4. Přehled práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte tato práva:

PrávoUpřesnění
Požadovat výpisJedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis zpracujeme podle technických možností, nikoli ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nelze výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod. Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Požadovat opravuPokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmazVýmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo k jejich zpracování neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti a jsou pro archivaci osobních údajů stanovené doby zákonem.
Požadovat omezení zpracováníToto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Ohledně podání námitky proti automatizovanému rozhodování, neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Odvolat souhlas se zpracovánímTo je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Podat stížnost na dozorový úřadV případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

5. Způsob výkonu práv

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, obraťte se na nás písemně či elektronicky na adresu:
Tomáš Král, Pension Josef, Americká 27/35, 351 01 Františkovy Lázně, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do své žádosti uveďte: a) své identifikační údaje (jméno, příjmení), b) o výkon jakého práva žádáte podle článku č. 4 „ Přehled práv subjektů údajů“, c) upřesnění žádosti (např. v případě opravy uveďte správné údaje, d) telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

Do 30 dnů od obdržení žádosti zašleme vyjádření k vašemu požadavku.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, b) odmítnout žádosti vyhovět. V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.