Národní cyklotrasa č.6 vede po cyklostezce Ohře, která tvoří páteřní cyklistickou komunikaci Karlovarského kraje. Trasa začíná na hranicích s Bavorskem u Slapan a zpočátku vede podél Odravy. Od Chebu pak už sleduje Ohři až do Karlových Var. Většina cyklotrasy je vedená po cyklostezkách, nebo místních komunikacích s minimálním provozem.

Z krajského města pak vede po silnicích III. tř. jako náhradní trase přes Vysokou a Bor pokračuje na hranice Ústeckého kraje. Značená trasa pak pokračuje do Perštejna (Lužný), kde již navazuje na stezku Ohře v Ústeckém kraji. Tam je již vyznačen úsek Perštejn - Kadaň a do budoucna se plánuje, že trasa 6 bude vyznačena podél Ohře až k jejímu ústí do Labe u Litoměřic.

Osobní zkušenost: Cyklostezka je vhodná nejen pro jízdu na kole, ale také třeba na kolečkových bruslích, protože se jedná o hladký asfaltový povrh. Pokud zamíříte pouze do Kynšperka nad Ohří (cca 20km) nečekává vás během cesty, tedy až na jednu vyjímku u zámku v Mostově, žádný kopec. Vydáte-li se až do Sokolova (cca 35km) tak jediný "pořádný kopec" vás čeká kousek za Kynšperkem nad Ohří v Dasnicích u nádraží. Pak už je to do Sokolova jen z kopce a pokud si netroufáte zpátky, můžete sednout na vlak a vrátit se po kolejích.

Více podrobností o trase na webu Cyklostezka Ohře

 

Leták-cyklostezka-1
Leták-cyklostezka-2